« takaisin tiedotteisiin

Virvoitusjuomien vastuulliselle mainonnalle ja myynnille ohjeetSulje

Juomateollisuus sopi yhtenäisestä toimintatavasta:

Suomen keskeisimmät virvoitusjuomavalmistajat ovat hyväksyneet yhteiset juomien vastuullista markkinointia ja myyntiä koskevat ohjeet. Niiden taustalla on yhdessä tunnistettu huoli ylipainon ja siihen liittyvien kroonisten sairauksien yleistymisestä. Uusissa ohjeissa määritellään yhtenäinen ja vastuullinen toimintatapa lapsiin kohdistuvan mainonnan, juoma-automaattien sekä pakkausten sisältömerkintöjen osalta.

Panimoliiton jäsenyritykset Oy Hartwall Ab, Nokian Panimo Oy, Olvi Oyj ja Oy Sinebrychoff Ab sekä Coca-Cola Finland Oy ja PepsiCo Nordic Finland ovat Suomessa hyväksyneet yhteiset virvoitusjuomien vastuullista kaupallista viestintää ja myyntimenetelmiä koskevat ohjeet, jotka on laatinut toimialan eurooppalainen kattojärjestö Unesda. Uusi ohjeistus täsmentää monia jo käytössä olleita alan mainonnan sisäisiä sääntöjä.

Virvoitusjuomateollisuus tunnistaa yleistä kansanterveyttä koskevat huolet kuten ylipainon ja siihen liittyvien kroonisten sairauksien lisääntymisen. Ala korostaa, että kysymys on moniulotteisesta ongelmasta, johon ei ole olemassa yhtä selvää ratkaisua. Ensisijainen vastuu terveellisistä elämäntavoista, monipuolisesta ravinnosta ja riittävästä liikunnasta on aina yksilöllä itsellään. Lasten osalta tämä vastuu on keskeisesti vanhemmilla, joiden roolia ala tukee vastuullisella markkinoinnilla.

Erityishuomio lapsille suunnatun markkinoinnin vastuullisuuteen
Suomalaisen teollisuuden hyväksymissä eurooppalaisissa ohjeissa korostetaan erityisesti lapsiin suuntautuvan mainonnan vastuullisuutta, mutta ne koskevat samalla kaikkea virvoitusjuomien kaupallista viestintää.

Alan yhteiset ohjeet rajaavat virvoitusjuomien mainonnan ensisijaisesti lapsille suunnattujen medioiden ulkopuolelle. Mainonnan sisällön osalta pidättäydytään luomasta mielikuvien avulla lapsille kohtuuttomia odotuksia tuotteiden vaikutuksista sekä vetoamasta lapsiin, jotta he suostuttelisivat vanhempiaan ostamaan tuotteita. Mainoksilla ei myöskään saa rohkaista lapsia toimimaan vanhempiensa tai opettajien tahdon vastaisesti, eikä niitä saa kohdentaa lapsille, joille ne eivät lapsen iän puolesta sovi. Lisäksi televisiomainokset tulee selkeästi erottaa varsinaisen ohjelman sisällöstä. Mainonta esitetään aina lasten ymmärtämällä kielellä totuudenmukaisesti.

Koulujen automaatteihin monipuolisuutta
Virvoitusjuomateollisuus on myös sopinut yhtenäisestä, koulujen juoma-automaatteja koskevasta toimintatavasta. Ala-asteen kouluihin ei automaatteja toimiteta, ellei koulu niitä oma-aloitteisesti pyydä. Yläasteen kouluille automaatteja toimitetaan vain koulun antamalla luvalla. Juoma-automaattien valikoiman tasapainoisuuteen ja asianmukaisiin pakkauskokoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Kevytjuomat ja kivennäisvedet ovat oleellinen osa automaattien valikoimaa. Jo nyt vähäkaloristen juomien osuus on noin 40 % virvoitusjuomien kulutuksesta kouluissa. Juomien jakelusta vastaavat yritykset kunnioittavat kouluja mainoksista vapaina alueina. Niihin toimitetaan jatkossa vain juoma-automaatteja, joissa ei ole tuotemerkkejä.

Sisältömerkinnät opastavat kuluttajaa
Virvoitusjuomien valmistajat haluavat osaltaan toimia vastuullisesti ja tukea kuluttajia tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja. Tavoitteena on tukea kohtuullista kulutusta, koska minkään juoman liikakäyttöä ei pidetä hyvänä. Kuluttajille kerrotaan tarkasti tuotteiden sisältö ja ominaisuudet muun muassa juomien etiketeissä ja valmistajien verkkosivuilla. Ravintosisältöjä ja terveyttä koskevat väittämät ovat aina tieteellisesti perusteltuja.

Lataa tästä: Virvoitusjuomateollisuuden vastuullisen markkinoinnin ohje  (PDF, 98 kt)

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, p. (09) 1488 7407, GSM 040 837 6794
Viestintäpäällikkö Katri Tuulensuu, p. (09) 1488 7601, GSM 040 777 1938

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen teollisuuden edunvalvoja. Sen jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, Nokian Panimo Oy, Olvi Oyj ja Oy Sinebrychoff Ab. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto toimii Elintarviketeollisuusliitto ry:n yhteydessä, ja se edustaa maamme jalostusarvoltaan neljänneksi suurinta elintarviketeollisuuden alaa.