VirvoitusjuomaveroSulje

Suomalaiset maksavat ylimääräistä virvoitusjuomaveroa sokeripitoisista virvoitusjuomista 27 senttiä litralta ja sokerittomista virvoitusjuomista sekä kivennäisvesistä 12 senttiä litralta. Vero on jäänne 1940-luvun alusta, jolloin se kohdistettiin makeisia vastaaviin ylellisyystuotteisiin. Kuplat eivät tee virvoitusjuomien nauttimisesta verotettavaa ylellisyyttä.

Veron piirissä ovat muun muassa limonadit, kivennäisvedet, lähdevedet, mehut ja mehukeitot riippumatta siitä, ovatko ne sokerillisia tai sokerittomia. Erityisesti kivennäisvesien kuuluminen veron piiriin on kohtuutonta ja sitä on vaikea perustella terveyssyillä. Vedet eivät sisällä sokeria tai rasvaa.

Virvoitusjuomavero on kilpailua vääristävä markkinahäiriö. Se on myös epälooginen kohdistuessaan sattumanvaraisesti muutamiin elintarvikealan yrityksiin ja jättäen ulkopuolelle toisia samankaltaisia tuotteita. Ainoastaan seitsemän EU-maata kerää valmisteveroa.

Veron arvioidaan tuottavan valtiolle noin 140 miljoonaa euroa vuodessa. Virvoitusjuomavero tulisi poistaa syrjivän luonteensa vuoksi. Jos tavoitteena on edistää kansanterveyttä ja verottaa tuotteita niiden sisältämän sokerin vuoksi, on ainoa tasapuolinen veromalli sokerivero.

Virvoitusjuomavero 2014