EU ja verotusSulje

EU:n sisämarkkinoiden alkuperäinen tavoite on taata kaikille jäsenmaittensa kansalaisille tasapuoliset oikeudet. Siksi suomalaisillakin on perustuslainomainen oikeus tuoda maahan muista EU-maista yksityiskäyttöön olutta ja muita alkoholijuomia maksamatta niistä veroa Suomessa.

Euroopan unioni on säätänyt alkoholijuomien minimiverotasosta. Suomen olutvero on yli 18-kertainen EU:n päättämään minimiveroon nähden. Suomen korkea alkoholiverotus on EU:n yhteismarkkinoiden hengen vastainen

Euroopan Unionin perustamissopimuksen artikla 93 edellyttää valmisteverojen harmonisointia kuluttajien tasavertaisten oikeuksien ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Tähän olemme sitoutuneet jo Euroopan Unioniin liittyessämme. Suomen alkoholivero on kuitenkin edelleenkin huomattavasti korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.