VerotusSulje

Suomalaisen panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet viimeisien vuosien aikana suuresti julkisen vallan tekemät veroratkaisut.

Alkoholiverotusta kevennettiin ja matkustajatuonnin rajoituksia helpotettiin vuonna 2004 Viron liittyessä Euroopan Unionin jäseneksi. Kuitenkin jo vuoden 2008 alussa alkoholiveroja taas korotettiin. Seuraavat korotukset tehtiin vuoden 2009 tammikuussa ja lokakuussa sekä vuonna 2012 ja 2014. Vuonna 2018 alkoholiveroja korotettiin peräti kaksi kertaa. Samoin alkoholiveroa korotettiin vuoden 2019 alussa.

Pakkausvero kohdistuu kaikkiin alkoholi- ja virvoitusjuomiin, sekä vesien, mehujuomien, kahvi- ja teejuomien, urheilujuomien sekä muiden alkoholittomien juomien pakkauksiin, mikäli ne eivät ole kierrätettäviä. Pakkaukset ovat verottomia, mikäli ne kuuluvat pantilliseen kierrätysjärjestelmään.

1940-luvulta lähtien kerättyä virvoitusjuomaveroa korotettiin vuonna 2011, 2012 ja jälleen vuoden 2014 alusta. Suomalaiset maksavat yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävistä virvoitusjuomista 27 senttiä litralta ylimääräistä virvoitusjuomaveroa ja sokerittomista virvoitusjuomista ja kivennäisvesistä 12 senttiä. Vuonna 2020 verokiristyy siten, että sokeria sisältäviin juomiin tulee 4 sentin korotus, sokerittomiin 1 sentin korotus.

Virvoitusjuomavero on kilpailua vääristävä ja epälooginen kohdistuessaan sattumanvaraisesti muutamiin elintarvikealan yrityksiin ja jättäen ulkopuolelle samankaltaisia tuotteita.