Alkoholimainonnan ennakkotarkastusSulje

Alkoholimainonta on Suomessa tiukasti säädeltyä moniin muihin EU-maihin verrattuna. Viranomaiset tarkkailevat mainonnan lainmukaisuutta ja Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antaa lausuntoja siitä, onko mainos hyvän tavan mukainen. Panimoliiton jäsenyritykset ovat omassa mainonnassaan päättäneet noudattaa vielä lakiakin tiukempaa sääntelyä luomalla omat itsesääntelyohjeet.

Osana alan omaa itsesäätelyä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton perustama ennakkotarkastustoimikunta aloitti toimintansa syksyllä 2011. Toimikunta tarkastaa kaikki Panimoliiton jäsenyritysten alkoholijuomien televisiomainokset ennen niiden julkista esitystä.

Mainosten on noudatettava paitsi Suomen alkoholilainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeistusta, myös panimoalan omaa vastuullisen markkinointiviestinnän itsesäätelyohjetta. Toimikunnan lausunto on sitova, ja sen rikkomisesta seuraa sanktio. Ennakkotarkastus on osa Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjetta.

Panimoalan ennakkotarkastustoimikunta

Toimikunta on panimoalasta riippumaton työryhmä, jossa on asiantuntemusta mm. markkinoinnista, mainonnasta sekä juridiikasta. Jäsenet on valittu siten, ettei kenelläkään ole sidonnaisuuksia Panimoliittoon tai sen jäsenyrityksiin.

Panimoalan ennakkotarkastustoimikunnan kokoonpano
Puheenjohtaja, markkinaoikeustuomari Reima Jussila, Markkinaoikeus
Varapuheenjohtaja, Senior Partner, KTM Lauri Sipilä, Pro-Source Oy
Partneri, KTL Mika Raulas, Roger Studio Oy
Kuluttajaoikeuden asiantuntija, OTK Tuula Sario, LexLegato

Tarkastettujen materiaalien määrät (suluissa hylätyt)
2017: 71  (19 kpl)
2016: 50  (1 kpl)
2015: 60  (3 kpl)
2014: 153  (10 kpl)
2013: 74  (8 kpl)
2012: 92  (9 kpl)

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinoinnin ohjeet