AlkoholimainontaSulje

Alkoholimainontaa on Suomessa rajoitettu tiukasti lailla. Mietojen alkoholijuomien mainonta on sallittua, paitsi jos se

 • kohdistuu alaikäisiin,
 • yhdistää alkoholin käytön ajoneuvolla ajamiseen,
 • korostaa alkoholipitoisuutta myönteisenä ominaisuutena,
 • kuvaa runsasta alkoholin käyttöä myönteisesti,
 • luo kuvan suorituskyvyn lisääntymisestä,
 • luo kuvan sosiaalisesta tai seksuaalisesta menestymisestä,
 • luo kuvan lääketieteellisistä tai terapeuttisista vaikutuksista,
 • luo kuvan, että alkoholi piristää, rauhoittaa tai on keino ristiriitojen ratkaisemiseksi,
 • on hyvän tavan vastaista,
 • toteutetaan televisiossa tai radiossa kello 7−22,
 • toteutetaan elokuvateatterissa, kun esitettävä elokuva on sallittu alle 18-vuotialle,
 • toteutetaan yleisellä paikalla (ks. poikkeukset),
 • osallistaa kuluttajan peliin, arpajaisiin tai kilpailuun tai
 • käyttää tietoverkossa kuluttajien tuottamaa sisältöä tai saattaa palvelun välityksellä kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sisältöä.

Mietojen alkoholijuomien mainonta on sallittua yleisillä paikoilla seuraavasti:

 • yleisötilaisuuksissa,
 • kansainvälisessä liikenteessä käytettävässä aluksessa,
 • vähittäismyynti- ja anniskelupaikassa,
 • vähittäismyynti- ja anniskelupaikan ulkopuolella saatavuuden ja hinnan ilmoittamisen osalta.

Valvira on antanut ohjeet näiden lain säädösten soveltamisesta ja teollisuus on sitoutunut vahvasti niiden noudattamiseen.

Mietojen alkoholijuomien mielikuvamainonnalla ylläpidetään kotimaisia tuotemerkkejä. Alkoholimainonta ei kansainvälisten vertailujen mukaan lisää alkoholijuomien kulutusta vaan se vaikuttaa eri tuotemerkkien välisiin markkinaosuuksiin.

Panimoalan oma alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeistus

Panimoliiton jäsenyritykset ottivat vuoden 2008 alusta yhteisesti käyttöön alkoholipitoisten panimojuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeistuksen. Ohjeet uudistettiin keväällä 2011. Uudistukset täydentävät jo nykyistä erittäin tiukkaa ohjeistusta, joka ylittää lainsäädännön velvoitteet. Käytännön tasolle menevällä ohjeistuksella pyritään estämään jo nyt äärimmäisen harvinaiset ylilyönnit.

Liitto on alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeissaan päättänyt, että:

 • Mainoksissa esiintyvien henkilöiden on oltava vähintään 25 vuotta täyttäneitä.
 • Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista, vaan selkeästi alaikäisistä ja täysikäisistä.
 • Panimoala tarkistuttaa alkoholijuomamainokset ennen niiden julkistamista alan itsesäätelyelimellä.
 • Sen lisäksi mitä alkoholilain 33 §:n mukaan säädetään mainonnan kellonaikarajoista, panimoala mainostaa televisiossa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita. Alkoholijuomia ei mainosteta televisiossa niiden ohjelmien aikana, jolloin yleisöstä yli 30 %:n tiedetään olevan tai voidaan kohtuudella olettaa olevan alaikäisiä.
 • Panimoliiton jäsenyritysten Suomessa valmistetuissa omissa tuotemerkeissä ja niiden pakkauksissa otetaan käyttöön vastuullisuudesta viestivä tunnus vuosien 2011–2012 aikana.
 • Panimoliiton jäsenyritysten ulkomainokset eivät ole näköetäisyydellä perusopetuksen kouluista.
 • Panimoliitto järjestää vuosittain koulutustilaisuuden jäsenyritysten viestinnän ja markkinoinnin henkilöstölle vastuullisen markkinointiviestinnän tukemiseksi.

Lue lisää:
Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinoinnin ohjeet (pdf)
Panimoliiton lausunto luonnoksesta laeiksi alkoholilain 33 §:n ja rikoslain 30 luvun 1 a§:n muuttamisesta 22.5.2012 (pdf)
Alkoholimainonnan ennakkotarkastus

Valviran ohje alkoholimainonnasta (pdf)

Alkoholilaki