TilastotSulje

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto julkaisee neljä kertaa vuodessa jäsenyritystensä juomien myyntitilastot. Kilpailulainsäädännön takia yritys- tai tuotemerkkikohtaisia tilastoja ei kerätä.

Juomien kulutus 2015

Kotimaanmyynti Kotimaanmyynti
Milj. litraa litraa/henkilö
Olut 420,9* 76,8
Siideri 34,6 6,3
Long drink 41,0 7,5
Virvoitusjuomat 286** 52**
Kivennäisvedet 102** 18,5**

* Valviran ilmoittama kotimaanmyynti + Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten alle 2,8 til.-% oluet.
** Virvoitusjuomien ja kivennäisvesien kulutusluvut ovat arvioita.
Luvut eivät sisällä panimotuotteiden yksityistuontia.
Lähteet: Valvira: oluet, siiderit, long drink -juomat, Unesda: virvoitusjuomat ja kivennäisvedet, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto: alle 2,8 tilavuusprosenttiset oluet.

Tuotanto 2015

milj. litraa
Olut 397
Siideri 33
Long drink 49
Virvoitusjuomat 225
Kivennäisvedet 73
Yhteensä 776

Tuotantoluvut eivät sisällä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ulkopuolisten toimijoiden lukuja.

Valmisteverokertymä 2015

miljoonaa €
Olut 608
Siideri ja long drink N/A
Virvoitusjuomat ja kivennäisvedet 96
Yhteensä 704

Työntekijöiden määrä 2015

Alan palveluksessa noin 1 700 henkeä
Välillisesti työllistetyt lähes 26 000 henkeä

Muut tilastot PDF-dokumentteina

1. Kotimaanmyynti 1990, 2000, 2010−2016
2. Kotimaanmyynti pakkauksittain 2006−2016
3. Oluen myynti jakeluteittäin 2006−2016
4. Tuonti ja vienti 2003 – 2015
5. Panimoalan työllisyys Suomessa 2003-2015