HallitusohjelmatavoitteetSulje

Suomessa on oltava olosuhteet, joissa kotimaisen panimoteollisuuden kilpailukyky, työpaikat ja arvostus voidaan säilyttää ja kehittää niitä edelleen. Näiden olosuhteiden turvaamiseksi Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto edellyttää seuraavan hallitusohjelman sisältävän toimenpiteitä nykyistä vahvemman elinkeinopoliittisen pohjan luomiseksi koko toimialalle.

1. Alkoholimainonnan rajoituksia lievennettävä

 Alkoholimainonta on Suomessa EU-maiden tiukimmin säänneltyä.

Panimoliiton jäsenyritykset noudattavat omassa mainonnassaan lakia tiukempaa itsesäätelyä. Kaikki jäsenyritysten televisio- ja ulkomainonta tarkistetaan etukäteen erillisessä ennakkotarkastustoimikunnassa. Toimikunta koostuu panimoalan ulkopuolisista asiantuntijoista; ja sen puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston IPR-instituutin johtaja Marja-Leena Mansala.

Vuoden alusta voimaan tulleet mainontaa koskevat kiristykset ovat olleet ylimitoitettuja.

Kotimaisten ja kansainvälisten tuotemerkkien tasapuoliset kilpailumahdollisuudet pitää turvata. Räikeimmin uudistus hyödyttää ulkomaisia kilpailijoita sosiaalisen median rajoitusten osalta.

Alkoholijuomien mainontaa koskeva lainsäädäntö on kohtuullistettava, ja lievennettävä ulkomainontaan ja sosiaaliseen mediaan liittyviä rajoitteita.

2. Panimotuotteiden verotusta kevennettävä

Suomen olutvero on Euroopan Unionin korkein ja lähes viisinkertainen Viroon verrattuna. Viisi alkoholiveron korotusta vuoden 2008 jälkeen on kasvattanut veroeroa erityisesti Suomen ja Viron välillä. Viron verokehitystä on seurattava tarkasti ja suurentamisen sijaan kavennettava veroeroa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto muistuttaa verojen noston kielteisistä vaikutuksista työllisyyteen. Kotimainen panimoteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Panimot työllistävät suoraan noin 2 000 henkilöä ja välillisesti esimerkiksi ravintoloissa, kuljetusalalla ja maataloudessa noin 30 000 henkilöä.

Panimoiden merkitys myös maatalouteen on tuntuva. Etelä-Suomen viljellystä vilja-alasta noin joka viides hehtaari kasvaa mallasohraa. Pohjoinen mallas on kasvava vientituote ja menestyksekäs vienti ponnistaa vahvasta kotimarkkinasta.

Suomen korkea verotus näkyy alkoholijuomien matkustajatuonnin suurena määränä. Suomalaiset matkailijat toivat ulkomailta, pääasiassa laivoilta ja Virosta, viime vuonna lähes 78 miljoonaa litraa alkoholijuomia. Määrä on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuodet.

Matkustajatuonnin vuoksi Suomen valtiolta jää saamatta miljoonia euroja verotuloja. Matkustajatuonti on johtanut myös siihen, että alkoholia nautitaan yhä enemmän kodeissa, eikä ravintoloissa. Tämä näkyy paitsi alkoholihaittatilastoissa, myös ravintoloiden kannattavuuden ja työllisyyden laskuna.

3. Alkoholilain kokonaisuudistus tehtävä elinkeinon näkemykset huomioiden

Suomalainen juomakulttuuri muuttuu parempaan. Nuorten alkoholinkulutus on laskenut koko 2000-luvun. Meille on kasvanut liialliseen alkoholinkulutukseen kriittisesti suhtautuva uusi sukupolvi samaan aikaan kun eläkkeelle siirtyvän sukupolven alkoholinkulutus on noussut verrattuna muutamien vuosikymmenten takaiseen tilanteeseen. Vielä 1980-luvulla ikäväestön alkoholinkulutus oli hyvin vähäistä.

Alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskusuuntainen viime vuosina. Viron viinaralli on varmasti suurempaa kuin mitä puhelinhaastattelun tulokset kertovat, mutta siitä huolimatta Suomessa on sama kehitys kuin muissakin Euroopan maissa – alkoholin kulutus laskee. Kokonaiskulutukseen vaikuttaa erityisesti juomatapojen muuttuminen väkevistä juomista kohti mietoja alkoholijuomia.

Kuluttajien saatavilla ei ole koskaan ollut näin suurta olutvalikoimaa. Valtakunnallisesti olutvalikoima on nykyisin suurempi kuin koskaan. Suurin osa tästä valikoimasta on kotimaista tuotantoa, vaikka ulkomaisten tuotemerkkienkin osuus on lisääntynyt. Olut on trendikäs juoma, miedoin vaihtoehto − kotimaiset tuotemerkit tukevat myös suomalaista mallastuotantoa!

Alkoholilaki on osin vanhentunut ja vaatii päivittämistä esimerkiksi anniskeluun liittyvien pykälien osalta. Tarpeetonta rajoittamista ja ylisääntelyä on pyrittävä purkamaan. Tulkintojen pitää olla selkeitä ja koko maan kattavasti yhteneviä. Lisärajoituksiin ei ole tarvetta.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelutyöhön on otettava elinkeinot vahvasti mukaan. Esimerkiksi nykyiseen mainontalakiin jääneet sudenkuopat olisi voitu estää valmistelemalla lakia yhdessä elinkeinojen kanssa.

Suomea rakennetaan yhteistyöllä!

Panimoliiton lausunto arviomuistiosta alkoholilain uudistamiseksi, 3.10.2013 (pdf)